menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2561
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
 

 
รายละเอียดข่าว : มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ มีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ รวมถึงการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 11 ประเภท เพื่อจัดส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป�
ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด template โปสเตอร์ โปรดคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

 
     
 
 
 

 

 
 
banner