menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2558
 

 
รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ โดยร่วมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่: Cooperative Education Fair 58 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
     
 

 

 
 
banner