menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   สรุปโครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพบผู้ประกอบการ
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพบผู้ประกอบการ

 
     
 

 

 
 
banner