menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   สรุปโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2556 ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-integrated Learning)

 
     
 

 

 
 
banner