menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556 ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา

 
     
 

 

 
 
banner