menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4

 
     
 

 

 
 
banner