menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   สรุปโครงการงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ บริเวณโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555

 
     
 

 

 
 
banner