menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ขอเชิญชวน.....นิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2556
 

 
รายละเอียดข่าว : ส่งผลงานเข้าประกวดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

 
     
 

 

 
 
banner