menu
 
 
 
 
มีหัวข้อข่าวทั้งหมด 16 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 8 หัวข้อข่าว


 
สรุปโครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพบผู้ประกอบการ
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
การสัมมนาอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ม.นเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
นิสิตสหกิจศึกษาดาวน์โหลด template สหกิจศึกษาได้ที่นี่
วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ขอเชิญชวน.....นิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
[1][2]
 
 
banner