menu
 
 
 
 
มีหัวข้อข่าวทั้งหมด 13 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 8 หัวข้อข่าว


 
ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2561
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2558
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประมวลภาพการจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 3 เมษายน 2557
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 6 มีนาคม 2557
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพบผู้ประกอบการ
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 12 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
[1][2]
 
 
banner