menu
 
 
 
 
มีหัวข้อข่าวทั้งหมด 16 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 8 หัวข้อข่าว


 
ลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560 ได้ที่นี่
วันที่ประกาศข่าว 10 มีนาคม 2560
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2560
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2559
วันที่ประกาศข่าว 25 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557
วันที่ประกาศข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2558
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2558
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประมวลภาพการจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 3 เมษายน 2557
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 6 มีนาคม 2557
อ่านต่อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
[1][2]
 
 
banner