menu
banner
news
 


  ลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560 ได้ที่นี่  
  10 มีนาคม 2560  
      เชิญ click ที่ link เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ ...  


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2560  
  13 พฤศจิกายน 2560  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างขึ้นเป ...  


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2559  
  16 กันยายน 2560  
     
Menurut Universitas Naresuan. < ...
 


  ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
  4 กุมภาพันธ์ 2558  
      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ ...  
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner