menu
banner
news
 


  ลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560 ได้ที่นี่  
  10 มีนาคม 2560  
      เชิญ click ที่ link เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ ...  


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2560  
  13 พฤศจิกายน 2560  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างขึ้นเป ...  


  ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557  
  4 กุมภาพันธ์ 2558  
      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ...  


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2558  
  3 กุมภาพันธ์ 2561  
      ตามที่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่ ...  
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner